PDA

View Full Version : Hướng dẫn làm nhiệm vụ VLTK II


AiNhoAi
11-01-2008, 11:52 AM
Hiện nay một số người không biết cách làm nhiệm vụ cũng như tọa độ của NPC như thế nào , nay tôi xin post hướng dẫn về cách làm nhiệm vụ , những phần hướng dẫn những nhiệm vụ khác tôi sẽ sớm hoàn thành để hướng dẫn cho các bạn .

Phần I : Hướng dẫn nhiệm vụ Phong Đô Quỷ Thành

Lại gặp Nạn dân ( Thành Đô 233/224 ) , anh ta nhờ bạn làm 2 cái bánh Ngô ( làm từ kỹ nghệ có sẵn trong kỹ năng sống ) . Sau đó gặp Trương Đình ( 191/167 ở Giang Tân thôn từ Nam Thành Đô chạy qua )

Sau đó bạn chạy lên Thiếu lâm mua 10 Phá Ma bùa ( còn gọi là Phá Ma chú ) tại Tô Văn Đạt ( 201/193 ) .Đem về cho Trương Đình . Sau đó lên Nga mi gặp Dương Nguyệt sư thái ( 206/193 ) .

Dương Nguyệt sư thái nhờ bạn đi mua Xá Lợi kim đơn tại Diệp Tử Hinh ( 209/191 Nga mi ) . Dương Nguyệt sư thái sẽ nhờ bạn vào tầng 2 Phong Ma động ( Giang Tân thôn ) đánh Du Hồn để lấy 10 U hồn về hoặc bạn có thể gặp Trương Đình ( 191/167 Giang Tân thôn ) nhờ giúp .

Anh ta nhờ bạn kiếm 15 Tuyết Phách ( đánh Băng Quái trong tầng 2 Băng Tâm động ở Nga mi ) để đổi lấy 10 U hồn . Sau đó đem 10 U hồn về cho Dương Nguyệt sư thái trên Nga mi .

Dương Nguyệt sư thái nhờ bạn đi gặp Dã Quỷ ( 202/180 Phong Ma động ở Giang Tân thôn ) . Sau đó quay về gặp Dương Nguyệt sư thái báo tin .

Dương Nguyệt sư thái nhờ bạn đi mua 2 cái Xá lợi kim đơn ( tại Diệp Tử Hinh 209/191 ) . Sau đó bạn lên Thiếu lâm gặp Huyền Diệt Tôn Giả ( 216/191 ) , ông ta nhờ bạn mua 3 cái Thiên Phật Chu ( tại Tô Văn Đạt 201/193 ) về .

Sau đó chạy lên Võ đang gặp Tập Duyên chân nhân ( 231/203 ) . Ông ta nhờ bạn đi mua Chiết Xung Bút ( có bán ở tiệm vũ khí Biện Kinh ) ,và Chu sa ( từ kỹ năng Tập linh )

Ông ta sẽ đưa bạn một lá bùa ( Độn ẩn linh phù ) , bạn dùng lá bùa đó cùng với Thiên Phật Chu và Xá lợi kim đơn để vào Phong Đô qủy thành ( ở Giang Tân Thôn 200/173 ) để dò la tin tức ( thực chất là bạn chỉ việc chạy qua được Phong Đô quỷ thành là xong nhiệm vụ ) .

Trở về gặp Dương Nguyệt sư thái báo tin , bà ta nhờ bạn đến Thành Đô tìm Vương Cẩn ( 224/225 ) nhờ giúp đỡ .

Đến đây nhiệm vụ tạm kết thúc vì nhiệm vụ kế tiếp chưa mở , chắc bản OB sẽ mở nhiệm vụ này ra.

(sưu tầm)

AiNhoAi
11-01-2008, 11:52 AM
Phần II : Hướng dẫn nhiệm vụ Thiên Môn Trận

Gặp Tiểu nhị ( Biện Kinh 184/179 ) , sau đó nói chuyện với Nhân sĩ giang hồ . anh ta nhờ bạn kiếm 5 đuôi Hổ còn gọi là Hổ vĩ ( đánh Hổ ở Thiếu Lâm , Linh Bảo Sơn từ Bắc Tương Dương chạy lên ) .

Sau đó đối thoại với Tào Đại Lực ( Biện Kinh trước cửa Tửu lầu ) . Anh ta nhờ bạn đi đánh ác Sứ ( ở Hạnh Hoa Thôn từ Nam Biện Kinh chạy qua ) lấy 5 bộ quan phục .

Sau đó Tào Đại Lực kêu bạn đến Nhạn Môn Quan ( Đông Biện Kinh --> Nhạn Môn Quan ) gặp Tống quân trưởng hộ vệ ( 164/181 ) đối thoại .

Quay về Biện Kinh gặp Binh bộ thị lang ( 195/176 ) . Ông ta kêu bạn đi kiếm 1 cái đuôi Hổ ( Hổ vĩ – đánh Hổ ở Thiếu Lâm hoặc Linh Bảo sơn ) . Sau đó đi Thiên Ba Dương phủ gặp Xa Thái Quân để xin gia nhập tống quân .

Xa Thái Quân kêu bạn lên Nhạn Môn Quan gặp Dương Nghiệp ( 168/179 ) chuyển lời . Dương Nghiệp kêu bạn đi kiếm 10 Mậu mộc bài ( đánh Tống quân tử sĩ trên Nhạn Môn Quan ) . Xong giao cho Dương Nghiệp .

Sau đó trở về Biện Kinh gặp hàng xóm của Hàn Trí Nhượng ( 153/181 ) hỏi tin tức . Đến Hạnh Hoa thôn ( Nam Biện Kinh --> Hạnh Hoa Thôn ) gặp Trương Văn ( 177/187 ) để hỏi tin tức của Hàn Trí Nhượng .

Ông ta bảo bạn đi đánh ác sứ lấy 10 bộ quan phục , xong giao cho ông ta . Rồi quay về Tây Biện Kinh gặp Hàn Trí Nhượng ( 184/169 ) . Sau đó đến Đại Thảo Nguyên 2 ( Đông Biện Kinh --> Nhạn Môn Quan --> Đại Thảo Nguyên 2 ) gặp Nhiêu Lân ( 196/189 ) .

Nhiêu Lân kêu bạn chạy qua Bộ lạc Vương Kỳ( Đại Thảo Nguyên 2 --> Đại Thảo Nguyên 1 --> Bộ lạc Vương Kỳ ) nói chuyện với Phò mã Mục Nghĩa .

* Cách để qua được Bộ lạc Vương Kỳ :

Để qua được Bộ lạc Vương Kỳ trước hết bạn hãy nói chuyện với Thị vệ bộ lạc ( 197/178 trong game ghi là Thủ vệ bộ lạc ) .

Sau khi nói chuyện xong với Thị vệ bạn quay về Đại Thảo Nguyên 2 gặp Nhiêu Lân ( 196/189 ) để bàn cách qua Bộ lạc Vương Kỳ . Ông ta kêu bạn đi kiếm 10 Vóc lụa ( hay còn gọi là Tú đoạn ) , 10 cây Mục Lôi Văn đao ( 2 cái đó đánh Huyền Võ Đao trong Kim Quang Động , Bắc Tương Dương --> Kiếm Các Thục Đạo --> Kim Quang Động 139/182 ) và 5 cái Chỉ Nam Ngư ( đánh Lưu Khấu ở Long Hổ Động , Võ Đang --> Phục Ngưu sơn 223/191 --> Long Hổ động 192/197 ) .

Kiếm đủ 3 thứ đó là bạn có thể chạy qua Bộ lạc Vương Kỳ được rồi . Qua đó đối thoại với Phò mã Mục Nghĩa ( 193/185 ) . Đối thoại với anh ta lần nữa , rồi trở về Nhạn Môn Quan báo tin cho Dương Nghiệp ( 168/179 ) . Quay lại Bộ lạc Vương Kỳ nói chuyện với Phò mã Mục Nghĩa .

Anh ta nhờ bạn đi kiếm 1 cái Liêu thông lệnh ( đánh Sát thủ ngoại tộc ) và 1 bộ Tống quân quân phục ( đánh Tống quân tử sĩ ở Nhạn Môn Quan ) . Sau đó Mục Nghĩa kêu bạn lại Tiêu Thiên Hựu ( Bộ lạc Vương Kỳ 195/179 ) dò la tin tức .

* Cách kiếm Liêu Thông Lệnh :
Do quái trên này là quái 6x nên khi bạn đánh nó sẽ toàn Kháng không thôi , muốn đánh được nó bạn phải đợi ra được tầng 2 của skill thì đánh nó mới lên dame , hoặc bạn cũng có thể pt nhiều người vào cùng đánh cho dễ , hay đi mua từ những người khác .

Tiêu Thiên Hựu đưa cho bạn 2 lực chọn : Tống quân và Liêu quân . Nếu chọn Liêu quân bạn sẽ được tặng kha khá EXP , còn nếu chọn Tống quân bạn hãy về gặp Dương Nghiệp để nhận thưởng nha


Tới đây nhiệm vụ tạm thời kết thúc . Vì bản đồ Thiên Môn Trận chưa mở

AiNhoAi
11-01-2008, 11:52 AM
Phần III : Nhiệm vụ Khấu Chuẩn và nhiệm vụ Bách Hiểu Sinh

A . Nhiệm Vụ Khấu Chuẩn :


Đối thoại với Khấu Chuẩn ( 178/174 Biện Kinh ) . Khấu Chuẩn sẽ bảo bạn đi đến Thiên Ba Dương phủ ( đi bằng Sứ giả môn phái ) đối thoại với Xa Thái Quân ( 191/196 trên map ghi là Dư Thái Quân ) .

Xa Thái Quân sẽ bảo bạn đi đánh 20 tên Lưu manh và lấy 10 bình Thiên tửu về ( Lưu manh có ở xung quanh các thành ) . Đánh xong về đối thoại với Xa Thái Quân để trả nhiệm vụ .

Xa Thái Quân tiếp tục bảo bạn đi đánh 10 tên Côn đồ ( có ở xung quanh các thành ) . Đánh xong về đối thoại với Xa Thái Quân để trả nhiệm vụ .

Xa Thái Quân lại bảo bạn đánh Côn đồ để lấy 5 lời khai của Côn đồ ( Côn đồ khẩu cung ) về . Xa Thái Quân sẽ bảo bạn đi Hạnh Hoa Thôn ( từ Nam Biện Kinh chạy qua ) tìm tung tích của Bách Thảo Ông . Bạn hãy lại đối thoại với con gái của Bách Thảo Ông là Bách Thúy Bình ( 175/189 Hạnh Hoa Thôn ) .

Bách Thùy Bình sai bạn đi kiếm 5 tổ Ong vàng ( Ong vàng có ở Hạnh Hoa Thôn " hơi hiếm " , Nga My phái , Thúy Yên phái ) và 5 Cát cánh ( đánh Thỏ xám ở xung quanh các thành ) .

Xong Bách Thúy Bình lại kêu bạn đi kiếm 10 Trùng noãn ( đánh Thiết giáp trùng ở Hạnh Hoa Thôn ) . Xong Bách Thúy Bình sẽ đưa cho bạn Mịch tung kim giáp . Dùng Mịch tung kim giáp để tìm Bách Thảo Ông , theo tọa độ được ghi đến đánh Tiểu Hàn để cứu Bách Thảo Ông .

Sau đó về đối thoại với Khấu Chuẩn . Rồi gặp Triệu Diên Niên ( 161/179 ở Biện Kinh ) . Triệu Diên Niên sai bạn đi giao thư cho 3 người Hạ Hầu Cầm ( Dương Châu 224/196 ) , Gia Các Kỳ ( Nam Thành Đô 197/197 ) và Công Tôn Thư ( Tương Dương 192/182 ) . Sau đó quay về đối thọai với Bách Hiểu Sinh ( các Đại thành thị đều có ) .


Thế là xong nhiệm vụ Khấu Chuẩn rồi !


B . Nhiệm vụ Bách Hiểu Sinh :

1 ./ Nhiệm vụ Trường Môn Sách :

Gặp Bách Hiểu Sinh ( các Đại thành thị đều có ) để nhận nhiệm vụ . Anh ta nhờ bạn đi Dã Trư lâm ( tức khu rừng Đông Bắc Cái Bang ) đánh Lương sơn nhãn tuyến để kiếm 9 cuốn Trường môn nhân vật phổ ( hay còn gọi là Trường môn sách ) .
Xong quay về Bách Hiểu Sinh trả nhiệm vụ

2./ Nhiệm vụ Thiên Âm Giáo tạp thư :

Gặp Bách Hiểu Sinh ( các Đại thành thị đều có ) để nhận nhiệm vụ . Anh ta nhờ bạn đi kiếm 9 cái Thiêm âm tạp thư , đánh Liệp hộ còn gọi là Thợ săn ở Linh Bảo Sơn ( Phía Bắc của Tương Dương chính là Linh Bảo sơn ) .
Xong quay về trả nhiệm vụ cho Bách Hiểu Sinh .


3./ Nhiệm vụ Phong tục Xi Hỏa giáo :

Gặp Bách Hiểu Sinh để nhận nhiện vụ . Anh ta nhờ bạn kiếm 9 cái Xi Hỏa giáo dân tục .
Lên Ô Mông bộ ( Đường Môn --> Ô Mông bộ 194/204 ) đánh Thiếu nữ Ô Mông bộ .
Xong đem về trả nhiệm vụ cho Bách Hiểu Sinh .

4./ Nhiệm vụ Thiên Trí - Nhất phẩm đường nhật sự :

Gặp Bách Hiểu Sinh để nhận nhiện vụ . Anh ta nhờ bạn kiếm 9 cái Nhất phẩm đường nhật sự .
Lên Mộ Tuyết sơn trang ( Võ Đang --> Mộ Tuyết sơn trang 186/196 ) đánh Mộ Tuyết kiếm khách và Mộ Tuyết thương khách.
Xong đem về trả nhiệm vụ cho Bách Hiểu Sinh .

AiNhoAi
11-01-2008, 11:52 AM
Phần IV : Hướng dẫn nhiệm vụ Vương Nghiệp Vĩ

Đến gặp Vương Nghiệp Vĩ ( Tuyền Châu 196/185 ) . Ông ta nhờ bạn đi kiếm lại 20 Ngọc khí hay còn gọi là Hàng ngọc thạch ( đánh Lưu manh để tìm ) . Sau đó quay về đối thoại với Vương Nghiệp Vĩ .

Vương Nghiệp Vĩ nhờ bạn đi đánh Diêu Lập Thành ( Bắc Tuyền Châu 198/189 ) để lấy lại Sách của Vương Nghiệp Vĩ ( nếu tới tọa độ đó mà không thấy Diêu Lập Thành ở đâu có nghĩa là có người đã đánh Diêu Lập Thành trước đó rồi bạn hãy chờ một chút anh ta sẽ xuất hiện trở lại ) . Xong quay về đối thoại với Vương Nghiệp Vĩ , ông ta bảo bạn đi tìm Hạ Kiệt ( 166/182 Tuyền Châu ) nói chuyện .

Hạ Kiệt nhờ bạn đi đánh 10 tên Lưu manh và 10 tên Côn đồ ( ở Bắc Tuyền Châu ) . Xong Hạ Kiệt lại nhờ bạn đi kiếm Cây ngải bụi ( trong game ghi là Thanh Hao ) , Rễ sắn ( trong game ghi là Cát Cánh ) , Bội lan , Liên kiều , Kim ngân hoa ( mỗi thứ 3 cái , đánh cây Thảo dược ở Tây Tuyền Châu ) và 10 lông Tiểu thanh lang ( tức lông sói , đánh Sói xanh ở Bắc Tuyền Châu ) .

Xong Hạ Kiệt kêu bạn về gặp Vương Nghiệp Vĩ . Vương Nghiệp Vĩ kêu bạn đi gặp Đại Chí Cương ( 175/177 Tuyền Châu ) . Đại Chí Cương lại kêu bạn đi gặp Chu Bân Cử ( 162/185 Tuyền Châu ) .

Chu Bân Cử nhờ bạn đi kiếm Linh phù chỉ ( mua ở tiệm Tạp hóa ) , Chu sa ( kiếm được từ kỹ năng Tập linh hoặc bạn có thể mua từ người chơi khác ) , Lông heo ( còn gọi là Dã trư mao , đánh Heo rừng ở Tây Tuyền Châu ) .

Sau đó Chu Bân Cử kêu bạn đi gặp Lưu quản gia ( 176/192 Tây Tuyền Châu , trên bản đồ không hiện tên ông ta ) . Lưu quản gia kêu bạn đi gặp Thợ rèn Chung Phóng ( 171/188 Tuyền Châu ) .

Chung Phóng nhờ bạn đi đánh Chương Vĩ Cang ( 180/180 Bắc Tuyền Châu ) để cứu vợ anh ta là Chung thị về . Xong bạn dẫn Chung thị về chỗ Chung Phóng trong thời gian là 90s nếu không bạn sẽ phải làm lại nhiệm vụ cứu vợ Chung Phóng .

Thế là xong nhiệm vụ Vương Nghiệp Vĩ rồi !

AiNhoAi
11-01-2008, 11:53 AM
Phần V : Hướng dẫn nhiệm vụ Phạm Trọng Yêm
Đến Nam Thành Đô gặp Phạm Trọng Yêm ( 196/182 ) , Phạm Trọng Yêm sẽ bảo bạn lên Đường môn để gặp Đường Kỵ ( 202/171 ) .

Đường Kỵ bảo bạn đi kiếm 10 Thanh lang cốt và 10 Thổ lang cốt ( đánh Sói xanh và Sói xám ở Đường môn )

Quay về nói chuyện với Đường Kỵ , Đường Kỵ bảo bạn đi kiếm 8 Tử tinh hoa ( đánh Bách Nhật Tiễn ở Đường môn )

Quay về đối thoại với Đường Kỵ một lần nữa để lấy Lang cốt tửu về cho Phạm Trọng Yêm . Phạm Trọng Yêm kêu bạn về đối thoại với Thái thú Thành Đô ( 223/217 ) .

Quay về đối thoại với Phạm Trọng Yêm , Phạm Trọng Yêm sai bạn lên Cái bang nói chuyện với Hồng Thất .

Hồng Thất bảo bạn đi nói chuyện với Đệ tử Cái bang ( 212/194 ) . Anh ta nhờ bạn đi kiếm lại Hành lý thất lạc ( đánh Trộm vặt ở Cái bang ) .

Kiếm xong nói chuyện lại với Đệ tử Cái bang , rồi quay về nói chuyện với Hồng Thất . Sau đó về gặp Phạm Trọng Yêm báo tin .

Phạm Trọng Yêm kêu đi nói chuyện với Gia Các Kỳ ( trên map ghi là Chư Các Kỳ ở Nam Thành Đô 197/197 ) . Gia Các Kỳ bảo bạn về Thành Đô gặp Nạn nhân Giáp ( 229/227 ) . Nạn nhân Giáp nhờ bạn đi kiếm 20 bình Thiên tửu ( đánh Côn đồ ở xung quanh các thành ) . Xong quay về nói chuyện với Nạn nhân Giáp , sau đó đem chia các bình Thiên tửu còn lại cho các Nạn nhân trong thành ( Nạn nhân Đinh , Nạn nhân Ất , Nạn nhân Bính )

Xong quay lại nói chuyện với Nạn nhân Giáp , anh ta kêu bạn đi nói chuyện với Trần Phi Dương ( ở 160/184 Kiếm Các Thục Đạo từ Bắc Thành Đô lên ) . Trần Phi Dương nhờ bạn kiếm giùm 10 Hổ cốt ( đánh Hổ trên Thiếu lâm hoặc Linh Bảo sơn ở phía Bắc Tương Dương chạy lên ) .

Xong nhiệm vụ Trần Phi Dương nhờ bạn đưa Túi pháp khí về cho Gia Các Kỳ ( 197/197 Nam Thành Đô ) . Gia Các Kỳ đưa bạn Tỏa Yêu Chung để kiếm 25 Hủ Thi và 15 Hành Thi của Oan hồn bên Giang Tân Thôn , hoặc bạn có thể nhờ Trương Đình ( 191/167 Giang Tân Thôn ) giúp . Trương Đình sẽ nhờ bạn kiếm 30 Đuôi hổ ( còn gọi là Hổ vĩ đánh Hổ trên Thiếu Lâm hoặc Linh Bảo sơn ) .

Trương Đình sẽ đưa cho bạn 25 Hủ Thi và 15 Hành Thi , bạn dem những cái đó lên Thiếu Lâm nhờ Vô Danh Tăng ( 209/190 ) giúp . Ông ta sẽ kêu bạn đi Giang Tân Thôn để kiếm 5 Vọng Giang Hồng ( đánh cây Vọng Giang Hồng ) về . Kiếm xong bạn quay về nói chuyện với ông ta .

Nói chuyện với ông ta một lần nữa , ông ta kêu bạn đi gặp Gia Các Kỳ ( 197/197 Nam Thành Đô ) . Gia Các Kỳ sai bạn đi đánh Quạ đen ( ở Giang Tân Thôn hoặc ở trong Thất Tinh Động tầng 1 – từ Võ Đang chạy lên ) lấy về 4 lông quạ . Xong quay về trả nhiệm vụ cho Gia Các Kỳ .

Gia Các Kỳ lại kêu bạn đến Ô Mông bộ ( Đường môn --> Ô Mông bộ 194/204 ) đánh Thiếu nữ Ô Mông bộ , Ô Mông tộc nhân và Ô Mông dũng sĩ , để đoạt lại 1 Bức thư và 4 phong thư .

Đem bức thư và 4 phong thư lên Lương Sơn gặp Tống Giang (185/172 ) . Tống Giang bảo bạn đánh bại 3 người là Lý Lập , Tống Vạn , Cố Đại Tẩu rồi quay lại nói chuyện với ông ta .

Sau đó quay lại Thiếu lâm gặp Huyền Từ ( 199/198 ) để hỏi thăm tin tức . Tiếp theo bạn vào Thiếu lâm mật thất tầng 2 đánh Đồng nhân tìm 8 Mảnh đồng khắc chữ đem về cho Huyền Từ .

Sau đó quay về gặp Gia Các Kỳ ( Nam Thành Đô 197/197 ) . Ông ta nhờ bạn đi kiếm 2 dĩa Măng xào ( còn gọi là Tô sáo trúc nhục , từ kỹ năng nấu nướng ) và 4 cái bánh Ngô ( từ kỹ nghệ có sẵn trên người ) . Sau đó bạn lên Kiếm Các Thục Đạo gặp Trần Phi Dương ( 160/184 ) hỏi tin tức . Anh ta lêu bạn đánh bại 10 Đao Tuyệt và 8 tên Kiếm Cuồng . Sau đó quay lại nói chuyện với Trần Phi Dương .

Sau khi nói chuyện với Trần Phi Dương xong bạn phải đánh bại anh ta , xong bạn nhận được Di thư của Trần Phi Dương . Đem Di thư lên Thiếu lâm gặp Huyền Từ . Đem di thư còn lại lên Cái bang gặp bang chủ Long Tại Thiên ( 193/198 ) .Sau đó quay về báo cho Gia Các Kỳ

Thế là xong nhiệm vụ Phạm Trọng Yêm rồi đó !

AiNhoAi
11-01-2008, 11:53 AM
Phần VI : Hướng dẫn nhiệm vụ Công Tôn Thư

Gặp Công Tôn Thư ( Tương Dương 192/182 ) . Anh ta kêu bạn lên Võ Đang gặp Tử Hạc Chân Nhân ( 228/207 ) . Tử Hạc kêu bạn lên Linh Bảo sơn ( từ Bắc Tương Dương chạy lên ) nói chuyện với Kiếm Đồng ( 228/217 ) .

Sau đó về Võ Đang gặp Tử Hạc . Tử Hạc lại nhờ bạn đi kiếm 10 Hổ cốt ( đánh Hổ ở Thiếu Lâm hoặc Linh Bảo sơn từ Bắc Tương Dương lên ) .

Tử Hạc nhờ bạn đem Hổ cốt Mãn Sơn đơn cho Kiếm Đồng ( Linh Bảo sơn 228/217 ) . Sau đó về Võ Đang phục mệnh .

Tử Hạc lại kêu bạn gặp Công Tôn Thư ( Tương Dương 192/182 ) . Ông ta nhờ bạn đến Linh Bảo sơn đánh Thợ săn ( hay con gọi là Liệp Hộ ) để lấy lại Cờ tiêu cục . Xong Công Tôn Thư lại nhờ bạn lên Linh Bảo sơn lấy lại 20 Hàng hóa bị mất ( đánh Liệp Hộ ) . Xong Công Tôn Thư bảo bạn về Võ Đang gặp Tử Hạc .

Tử Hạc sai bạn đi Mộ Tuyết sơn trang ( Võ Đang --> Mộ Tuyết sơn trang 186/196 ) đánh Thương khách và Kiếm khách để lấy Mật khẩu . Sau đó lại Gia đinh Mộ Tuyết ( 202/192 ) đọc mật khẩu . Sau đó vào đánh Thương khách và Kiếm khách để lấy Lệnh bài Mộ Tuyết sơn trang . Xong chạy lại Cửu đầu Kim Phụng ( 187/183 Một Tuyết sơn trang ) nói chuyện .

Quay về Võ Đang gặp Tử Hạc báo tin . Ông ta kêu bạo đi Thất Tinh động tầng 1 ( Võ Đang --> Thất Tinh động ) đánh Cửu Vĩ Ngân Hồ ( 228/188 ) . Xong quay về Từ Hạc trả nhiệm vụ .

Quay về Tương Dương gặp Công Tôn Thư ( 192/182 ) . Lên Mộ Tuyết sơn trang nói chuyện với Cửu đầu Kim Phụng , đánh bại Cửu đầu Kim Phụng xong chạy lên Kiếm Môn Quan ( Võ Đang --> Mộ Tuyết sơn trang --> Kiếm Môn Quan , hoặc Bắc Tương Dương --> Kiếm Các Thục Đạo --> Kiếm Môn Quan ) gặp Thác Bạc Kỳ ( 164/187 ) .

Ông ta bảo bạn đi đánh 20 Tống quân tử sĩ và 20 Tống quân đao binh ( đánh ở Nhạn Môn Quan hay Kiếm Môn Quan đều được ) . Sau đó quay về gặp Công Tôn Thư .

Ông ta kêu bạn đi lấy bản đồ Tây Hạ ( còn gọi là Tây Hạ bố trận đồ , đánh Tống quân tử sĩ và Tông đao binh) . Xong Công Tôn Thư lại nhờ bạn lên Kiếm Môn Quan giết 3 tên Tây Hạ tướng lĩnh ( 170/182 ) . Sau đó về gặp Công Tôn Thư , ông ta lại nhờ bạn lên Kiếm Các Thục Đạo lấy 10 Huy chương Nhất phẩm đường (đánh Đao Tuyệt và Kiếm Cuồng ) . Sau khi giao cho Công Tôn Thư xong bạn lên Kiếm Môn Quan gặp Thác Bạc Kỳ ( 164/187 ) .

Sau đó trở về Kiếm Các Thục Đạo đánh bại Dã Lợi Bá Nham ( 188/200 ) . Sau đó về gặp Công Tôn Thư . Rồi lên Đường Môn gặp Độc Si ( 198/174 ) . Ông ta nhờ bạn kiếm 10 Mê hồn hương (đánh Nữ kiếm hiệp ở Trúc Ty động , Đường Môn --> Trúc Ty động 180/193 ) , 10 Hoàng liên ( từ kỹ năng hái thuốc ) và 5 Nhiễu minh đậu ( từ kỹ năng canh tác ) để làm thuốc giải . Xong giao cho Độc Si , bạn tiếp tục lên Kiếm Các Thục Đạo đánh Đao Tuyệt và Kiếm Cuồng để lấy 5 bình thuốc giải Bi Tô Thanh Phong . Đem thuốc giải về cho Công Tôn Thư .

Công Tôn Thư lại nhờ bạn lên Kiếm Các Thục Đạo phá huỷ 5 Rương độc dược , sau khi phá hủy xong bạn lụm được Công văn Liêu quốc . Trở về Tương Dương gặp Công Tôn Thư .

Sau đó lên Phục Ngưu sơn ( Võ đang --> Phục Ngưu sơn 223/191 ) để tìm Sơn tặc chán nản ( 169/166 ) . Anh ta nhờ bạn đánh bại 15 tên Liêu đao binh , 15 tên Liêu thưong quân và 15 tên Liêu tiễn binh . Xong về gặp Sơn tặc chán nản .

Sau đó về Võ đang gặp Từ Hạc để tìm cách phá giải bùa chú của Tà tăng . Từ Hạc kêu bạn lên Phục Ngưu sơn đánh Tà tăng để lấy 10 Hắc thiên nhãn châu và 5 chén Hắc khuyển linh huyết ( từ kỹ năng tập linh , trong game kêu là đánh Côn đồ ở ngoài các thành nhưng tôi đánh mãi mà không nhặt được cái nào đành phải đi mua ) .

Sau đó Từ Hạc đưa cho bạn Thiên linh phá tà chú , đem cái đó lên cho Sơn tặc chán nản trên Phục Ngưu sơn . Sau đó về Tương Dương gặp Công Tôn Thư . Tại đây lại chia ra làm 2 hướng nhiệm vụ :

* Hướng 1 :
Công Tôn Thư kêu bạn đi gặp Tương Dương quận phủ ( thật ra là Tổng binh 190/187 ) . Ông ta đưa cho bạn 2 chén thuốc nổ , nhờ đem lên Phục Ngưu sơn tiêu huỷ 2 Tháp canh quân Liêu ( Right click vào chén thuốc nổ để sử dụng 193/190 và 169/178 ) . Sau đó về Tương Dương trả nhiệm vụ cho Tổng binh . Ông ta lại nhờ bạn lên Phục Ngưu sơn đốt lương thảo của quân Liêu ( 192/167 ) . Sau khi đốt xong bạn nhận được Mật thư Thiên Âm giáo .

* Hướng 2 :
Công Tôn Thư nhờ bạn lên gặp Từ Hạc . Từ Hạc kêu bạn đi kiếm 10 Huyền hạc Linh Huyết và 10 Bích huyết sa ( từ kỹ năng tập linh , lại phải tốn tiền nữa rồi ) . Sau đó Từ Hạc đưa cho bạn 3 bình Phá Chú thủy , đem 3 bình đó lên Phục Ngưu sơn để đánh bại 3 Pháp sư Tây Hạ ( hay còn gọi là Thầy pháp Tây Hạ , 180/196 , 169/193 , 181/187 )

- Cách đánh Thầy pháp Tây Hạ không tốn 1 giọt máu ( chỉ áp dụng cho Võ đang nâng skill hệ hỏa Liệt Diệm kiếm pháp hay các phái khác có skill tương tự ) : bạn đánh 1 hit để nhử Thầy pháp theo sau đó bạn dụ nó lại những chỗ tương tự thế này


[Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!] ([Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!])
. Lúc đó bạn cứ tự do mà đánh nó .

Sau khi đánh bại 3 Thầy pháp Tây Hạ xong bạn nhận được Mật thư Nhất Phẩm Đường . Giao 2 bức thư đó cho Công Tôn Thư . Sau đó quay lại Phục Ngưu sơn tìm Sơn tặc chán nản hỏi thăm tin tức .

Sau đó đến Long Hổ động tầng 1 ( 192/197 ) đánh bại Sơn tặc Đại Vương ( 187/207 ) . Nếu vô ngay toạ độ đó mà không gặp có thể ai đó đã giết hắn ta rồi hoặc ai đó đã dụ nó đi chỗ khác rồi bạn hãy chịu khó chay vòng vòng kiếm xem sao nhé . Sau khi hạ hắn ta xong bạn được Mật thư Lương Sơn , đem nó về cho Công Tôn Thư .

Thế là xong nhiệm vụ Công Tôn thư rồi đó !

Phần VII : Hướng dẫn nhiệm vụ Hạ Hầu Cầm - Hỏa Kỳ Lân

Các bạn còn nhớ khi đi đánh Chương Vĩ Cương ( 180/180 ) trên Bắc Tuyền Châu trong nhiệm vụ Vương Nghiệp Vĩ không . Khi bạn đánh bại anh ta bạn sẽ cứu được Chung Thị bên cạnh đó còn được 1 cái Mật hàm Chương Vĩ Cương . Bạn right click vào nó để mở nhiệm vụ ra .

Bạn về Dương Châu gặp Hạ Hầu Cầm ( 223/196 ) . Đối thoại với Hạ Hầu Cầm lần nữa . Cô ta kêu bạn đi Long Tuyền thôn đánh 20 con Hồ ly ( Dương Châu --> Long Tuyền thôn 195/203 ) . Quay về gặp Hạ Hầu Cầm , đối thoại với cô ta lần nữa , cô ta kêu bạn đi liên lạc với 3 người là Công Tôn Thư ( Tương Dương 192/182 ) , Triệu Diên Niên ( Biện Kinh 161/179 ) , Gia Các Kỳ ( Nam Thành Đô 197/197 )

Sau đó quay về Dương Châu gặp Hạ Hầu Cầm , đối thoại với cô ta lần nữa . Sau đó bạn lại gặp Đại phu Trần Mẫn ( Dương Châu 215/201 ) . Ông ta nhờ bạn kiếm Hoàng hổ linh cốt ( đánh Hổ ở Thiếu lâm hoặc Linh Bảo sơn ) . Rồi Trần Mẫn đưa cho bạn Hổ cốt linh phấn , bạn đem về cho Hạ Hầu Liên ( 202/195 ) .

Quay lại gặp Hạ Hầu Cầm , rồi bạn đến Mạnh Nham ( Dương Châu 197/195 ) để hỏi chuyện . Anh ta nhờ bạn đi Long Tuyền thôn đánh Thảo khấu lấy 20 miếng Sinh thiết ( còn gọi là Gang ) . Sau đó bạn đi Long Tuyền thôn tìm Hướng Ty Thanh ( 168/185 ) .

Bà ta nhờ bạn đến Vân Mộng Trạch ( Dương Châu --> Vân Mộng Trạch 198/187 ) đánh Cóc độc lấy 3 cái Thiềm tô về . Sau đó bạn đem Thiên thiềm hóa độc cho Trần Mẫn . Rồi bạn quay về gặp Hạ Hầu Cầm hỏi ý kiến . Sau khi được sự đồng ý của Hạ Hầu Cầm bạn đem thuốc cho Hạ Hầu Liên uống .

Rồi bạn quay về gặp Hạ Hầu Cầm , cô ta nhờ bạn đến Thanh Khê động ( Long Tuyền thôn --> Thanh Khê động 195/184 ) để giải cứu cho Lôi Thắng ( 231/180 ) . Quay về báo cho Hạ Hầu Cầm biết Lôi Thắng đã chết ( trước đó khi bạn gặp được Lôi Thắng bạn nhặt được Phi độc kim châm và Dữ Thê thư ) .

Hạ Hầu Cầm kêu bạn vào Thanh Khê động để lục soát thi thể của Lôi Thắng lần nữa , bạn sẽ nhận được Mảnh trái bản đồ thần bí . Đem về cho Hạ Hầu Cầm , cô ta lại kêu bạn đi Thanh Khê động đánh Thiên Âm võ sĩ để lấy Mảnh phải bản đồ thần bí về . Sau đó bạn mang Cuốc ( mua ở tiệm tạp hóa ) và tấm Bản đồ thần bí lên Vũ Di sơn ( Bắc Tuyền Châu --> Vũ Di sơn 200/178 ) lại tọa độ ( 167/195 ) để đào Thần bí bảo vật lên . Đem về cho Hạ Hầu Cầm .

Hạ Hầu Cầm nhờ bạn đem Thần bí bảo vật cho Đường Ninh ( Vũ Di sơn 177/184 ) . sau đó quay về gặp Hạ Hầu Cầm để chuyển lời .

Đến đây bạn còn nhớ là lúc gặp Lôi Thắng bạn nhận được Phi độc kim châm và Dữ Thư thê không . Bây giờ ta bắt đầu sử dụng chúng ( right click vào từng cái để mở hướng làm nhiệm vụ tiếp theo ) .

Bạn đem Dữ Thư thê cho Phùng Đồng Nhi ( Dương Châu 208/199 ) , đối thoại một chút sau đó bạn đem Phi độc kim châm lên Đường Môn gặp Đường Xuân ( 208/174 ) để hỏi tin tức . Ông ta nhờ bạn lên Vân Mộng Trạch đánh Bọ cạp để lấy 20 đuôi Bọ cạp ( còn gọi là Thiên hạt vĩ châm ). Sau đó ông ta kêu bạn chờ một thời gian sau quay lại .

Bạn trở về Dương Châu gặp Trương Bá Hán ( 213/194 ) , ông ta kêu bạn lên Vũ Di sơn lấy lại hành lý của Trương Bá Hán về ( đánh Túi tầm thường 196/183 ) . Sau đó bạn lại gặp Lý Tiến Dũng ( Dương Châu 221/194 ) hỏi chuyện .

Ông ta kêu bạn lên Vũ Di sơn đánh Thương Viên để lấy da Thương Viên về ( bạn nên nhớ đây là loại vật phẩm Nhiệm vụ chứ không phải là loại Thu thập nha ) . Sau đó ông ta lại kêu bạn lên Vũ Di sơn đánh Ngân hồ để lấy lông Ngân hồ về .

Sau đó gặp Lưu Huyền Thanh ( Dương Châu 197/194 ) hỏi thăm tin tức . Ông ta kêu bạn lên Lưỡng Thủy động tầng 1 ( Bắc Tuyền Châu --> Vũ Di sơn --> Lưỡng Thủy động ) đánh 30 tên Thương thần . Sau đó Lưu Huyền thanh đưa cho bạn 1 cái bình rỗng , bạn đem bình đó lên Lưỡng Thủy động tầng 1 ( 211/186 ) lấy bùn ở Lưỡng Thủy động về cho Lưu Huyền Thanh

AiNhoAi
11-01-2008, 11:53 AM
Phần VIII : Hướng dẫn nhiệm vụ Trịnh Quán Chi

Gặp Trịnh Quán Chi ( Đại Lý 198/183 ) , Trịnh Quán Chi nhờ bạn kiếm 15 loại dược liệu ( đánh Ngọc Phong hay còn gọi là Ong vàng ở Thúy Yên ) . Sau đó Trịnh Quán Chi nhờ bạn đi đánh Xi hỏa yêu phụ ( Thúy Yên 167/196 ) .

Xong về gặp Trịnh Quán Chi trả nhiệm vụ , Trịnh Quán Chi kêu bạn gặp Quốc công Cao Thăng Tuyền ( Đại Lý 192/190 ) . Cao Thăng Tuyền kêu bạn lên Ngũ độc giáo giết 20 con Rết độc .

Xong Cao Thăng Tuyền sẽ đưa cho bạn Dược thuốc để lên Ngũ độc giáo dụ Huyết Lân Độc mãng ra ( nếu khi bạn gọi Huyết Lân Độc mãng ra mà bị người khác giết mất , thì bạn hãy về gặp Cao Thăng Tuyền lấy Dược thuốc khác nhưng phải đợi 1 giờ sau mới gọi Huyến Lân Độc mãng ra được ) .

Quay về Cao Thăng Tuyền phục mệnh . Sau đó ông ta bảo bạn đạt cấp 30 rồi quay lại . Sau khi đạt cấp 30 ông ta sẽ nhờ bạn lên Ngũ độc giáo gặp Bạch doanh doanh ( 202/198 ) . Bạch doanh doanh nhờ bạn vào Tầng 2 mê cung ( lối vào mê cung tại 179/191 Ngũ độc giáo ) đánh Thực nhân thảo lấy 20 Độc chủng về cho Bạch Doanh Doanh .

Sau đó Bạch Doanh Doanh lại kêu bạn vào mê cung tầng 2 đánh Ngự độc âm cơ ( 221/195 ) . Xong quay về trả nhiệm vụ cho Bạch Doanh Doanh .

Về Đại Lý gặp Cao Thăng Tuyền nói chuyện . Sau đó ông ta bảo bạn hãy luyện lên cấp 35 rồi quay lại gặp ông ta .

Khi lên cấp 35 ông ta sẽ cho bạn 2 lựa chọn :
+ Lên chân núi Vũ Lăng sơn đánh 10 tên Xi Hỏa Bạch giáo đồ và 10 tên Xi Hỏa Hắc giáo đồ ( từ Ngũ độc chạy lại tọa độ 193/190 là đến chân núi Vũ Lăng sơn )
+ Lên Vũ Lăng sơn đánh 15 tên Xi Hỏa Xích giáo đồ ( ở phía Nam Tương Dương hoặc bạn có thể chạy từ Ngũ độc giáo --> Chân núi Vũ lăng sơn --> Vũ Lăng sơn )

Xong về báo lại cho Cao Thăng Tuyền . Sau đó đến Biện Kinh gặp Bách Hiểu Sinh ( 177/185 ) . Bách Hiểu Sinh kêu bạn lại Triệu Diên Niên ( Biện Kinh 161/179 ) để hỏi thăm tin tức .

Sau đó chạy lên Miêu Lĩnh ( Ngũ độc giáo --> Chân núi Vũ lăng sơn --> Miêu Lĩnh ) gặp Miêu Lĩnh tộc trưởng ( 162/196 ) . Ông ta kêu bạn đi đánh Miêu Lĩnh dũng sĩ ( 165/187 ) rồi quay lại nói chuyện với ông ta .

• Mẹo đánh Miêu Lĩnh dũng sĩ không tốn một giọt máu ( lưu ý cách này chỉ áp dụng cho các phái khi ra chiêu không có quãng đường xuất chiêu ví dụ như Võ đang đạo gia tăng theo đường Hỏa có chiêu Liệt Diệm kiếm pháp ) :
Khi chạy lại gặp Miêu Lĩnh dũng sĩ bạn chỉ việc đánh 1 chiêu để nhử nó , sau đó bạn dụ nó chạy lại góc 168/196 , còn bạn chỉ việc chạy xuống bậc thang rồi tự do đánh nó mà không phải tốn một giọt máu nào [Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!]

Sau đây là hình minh họa :
[Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!] ([Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!])
Sau khi nói chuyện với Miêu Lĩnh tộc trưởng xong về Biện Kinh gặp Triệu Diên Niên ( 161/179 ) . Quay về Đại Lý gặp Trịnh Quán Chi để nói chuyện .

Đợi lên cấp 45 bạn mới có thể làm nhiệm vụ tiếp . Sau khi lên cấp 45 bạn hãy quay lại nói chuyện với Trịnh Quán Chi . Bà ta kêu bạn đi tầng 1 Yến Tử động ( Ngũ độc giáo --> Chân núi Vũ Lăng sơn --> Miêu Lĩnh 160/199 --> Yến Tử động 161/167 ) đánh Miêu Lĩnh hộ ấn để lấy 10 tấm da nai ( còn gọi là da hươu ) .

Xong Trịnh Quán Chi đưa cho bạn Lực sĩ tín tiêu . bạn chạy lên Yến Tử động tầng 1 dùng Lực sĩ tín tiêu để gọi Lực sĩ Miêu Lĩnh ra đánh . Bạn sẽ nhận được Thư của Miêu Lĩnh , đem thư đó về cho Trịnh Quán Chi nhờ dịch giùm . Trịnh Quán Chi kêu bạn hãy đạt cấp 50 rồi hãy quay lại .

Sau khi đạt cấp 50 bạn trở lại nói chuyện với Trịnh Quán Chi , sau đó lại Trần Lập Thành ( Đại Lý 183/177 ) để nhờ dịch thư . Ông ta kêu bạn đến tầng 2 Yến Tử động đánh Miêu Lĩnh thổ ti để lấy 10 Thổ ti bội đao về cho ông ta .

Sau đó lên Miêu Lĩnh gặp Miêu Lĩnh tộc trưởng ( 162/196 ) . Ông ta nhờ bạn lên tầng 2 Yến Tử động đánh Miêu Lĩnh thủ lĩnh ( 196/216 ) để đem Miêu Lĩnh lệnh bài về . Rồi quay về gặp Trịnh Quán Chi nói chuyện ( bạn sẽ được tặng một món trang bị phù hợp với môn phái của mình ) . Bà ta kêu bạn lại gặp Cao Thăng Tuyền ( Đại Lý 192/190 ) .

Cao Thăng Tuyền kêu bạn hãy đạt cấp 55 rồi quay lại nói chuyện .

AiNhoAi
11-01-2008, 11:53 AM
Phần IX : Hướng dẫn về đồ quân dụng
(hoạt động chống giặc Man)Bài viết được hoàn thành với sự hợp tác của CTV LyThamHoaVào lúc 19g đến 24g các ngày cuối tuần ( thứ 6 , thứ 7 , riêng chủ nhật diễn ra lúc 14g đến 22g ) sẽ xuất hiện một event đó là hoạt động chống giặc Man . Khi đánh quái ở tất cả các bản đồ lúc đi luyện hoặc làm nhiệm vụ bạn sẽ ngẫu nhiên nhặt được một số đồ quân dụng ( Chú ý : các loại đồ quân dụng chỉ rớt vào thứ 6 và thứ 7 ):
Lưu ý : đồ quân dụng bạn có thể giữ bao lâu tùy ý , không nhất thiết là phải nộp trong ngày hay trong tuần , bạn có thể giữ cả tháng hoặc cả năm sau đó nộp cho Chân Tử Đơn cũng được . Và đặc biệt số đồ quân dụng bạn đã nộp trong tuần này rồi thì sang tuần sau sẽ bị xóa hết


[Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!] ([Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!]) [Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!] ([Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!])
[Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!] ([Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!]) [Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!] ([Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!]) [Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!] ([Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!]) [Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!] ([Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!]) [Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!] ([Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!])

AiNhoAi
11-01-2008, 11:54 AM
1/ Tìm trang bị (đồ quân dụng) :


Sau khi thu thập xong đồ quân dụng bạn về gặp Chân Tử Đơn (Tương Dương 181/185, Biện Kinh 172/179, Dương Châu 214/195) để giao đồ quân dụng cho ông ta.

Chọn "Giúp Đại Tống tìm trang bị" :


[Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!]


Nếu muốn giao từng thứ một bạn chọn "Ta muốn nộp nguyên liệu" :

[Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!]


Chọn loại đồ quân dụng mà bạn muốn giao :

[Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!]


Rồi chọn số lượng hoặc nộp hết và nhận được thông báo số điểm công lao!


Để giao toàn bộ đồ quân dụng bạn chọn Ta muốn nộp tất cả các nguyên liệu :

[Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!]


Rồi chọn Ta muốn giao toàn bộ nguyên liệu :

[Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!]


Và nhận được thông báo số nguyên liệu đã nộp đồng thời nhận được danh hiệu tương xứng :

[Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!]


Để xem mình đã thu thập được bao nhiêu thứ bạn chọn :


[Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!]

AiNhoAi
11-01-2008, 11:55 AM
2/ Chuyển hàng :


a) Chuẩn bị :


Để có thể nhận nhiệm vụ chuyển hàng bạn phải có hàng hoá quân dụng (lương thực, quần áo, thuốc men...) được làm từ kỹ năng chế tạo của bạn.
Để có thể chế tạo hàng hoá quân dụng, bạn gặp người đã dạy kỹ năng, chọn "Học cách phối chế hoặc làm nhiệm vụ phối chế" :[Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!]


Chọn "Học cách phối chế dành cho hoạt động cuối tuần" :

[Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!]


Và bạn nhận được một kỹ năng phối chế mới :

[Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!]


Sau khi phối chế sẽ có hàng hoá quân dụng :


[Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!]


b) Làm nhiệm vụ chuyển hàng :


Đến gặp Chân Tử Đơn chọn "Giúp Đại Tống chuyển hàng" :

[Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!]


Tuỳ vào việc bạn gặp Chân Tử Đơn ở thành nào thì sẽ nhận được thông báo tuyến đường đi tương ứng :

[Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!]


Vì đây là nhiệm vụ chuyển hàng nên bạn phải di chuyển qua các bản đồ yêu cầu bằng cách chạy bộ hoặc cưỡi ngựa chứ không được dùng Xa phu hay Sứ giả môn phái. Trong trường hợp bạn muốn ăn gian thì :

[Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!]


Khi bạn di chuyển qua một map mới sẽ nhận được thông báo về tuyến đường phải đi tiếp theo :

[Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!]


Khi đến đích, gặp Chỉ Huy Sứ và chọn "Quốc gia lâm nguy sao có thể đứng nhìn" :

[Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!]

Phần thưởng : Được 25 điểm công lao.Chọn "Quốc gia lâm nguy sao có thể đứng nhìn" nếu bạn đã sẵn sàng đánh đuổi Oa Khấu :

[Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!]

AiNhoAi
11-01-2008, 11:56 AM
Gặp Tướng lĩnh tiền tuyến chọn "Tiêu diệt 50 tên Oa Khấu" :
[Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!]Giết Oa Khấu :

[Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!]


Khi giết đủ 50 tên Oa Khấu bạn sẽ được tự động đưa về gặp Chỉ Huy Sứ và chọn "Nhận được bảo vật Đại Tống" :
[Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!]Nhận được một bảo vật :
[Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!]Ra ngoài thành, bấm phải chuột vào bảo vật để gọi Võ sư ngoại tộc ra giết :

[Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!]


Giết chết Võ sư ngoại tộc sẽ nhận được một Bát quái đồ :

[Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!]


Bấm phải chuột vào Bát quái đồ sẽ biết được vị trí kho báu :

[Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!]


Đến đúng vị trí bấm phải chuột vào Bát quái đồ :
[Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!]Chọn "Tiếp tục" để nhận được phần thưởng :

[Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!]

AiNhoAi
11-01-2008, 11:56 AM
3/ Nhận phần thưởng :


Để nhận phần thưởng bạn lại gặp Lễ Quan (Biện Kinh 185/172, Tuyền Châu 189/186, Thành Đô 223/218) và chọn "Nhận phần thưởng chống giặc Man" :

[Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!][/center]


Chọn "Ta muốn nhận thù lao" :

[Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!]


Chọn "Dùng 240 điểm để ..." :

[Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!]


Và cuối cùng phần thưởng sẽ là :

[Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!]


* Lưu ý :
Mỗi ngày được nhận thưởng 03 lần.
Mỗi lần nhận thưởng chỉ đổi được 240 điểm công lao, những điểm còn dư sẽ được trừ ra và cộng vào lần đổi kế tiếp.[Chỉ thành viên mới được xem liên kết này!]

Gemst0ne
21-08-2008, 10:01 PM
Cho hỏi A cấp mấy rồi, server nào. Em chơi ở server ThanhLong, nv ba0ng0ctq:beauty: